Veiligheids- en installatie instructie opblaasbaar speeltoestel

Veiligheids- en installatie instructie opblaasbaar speeltoestel 

U heeft bij ons een luchtkussen gehuurd. Graag voorzien wij u van informatie met betrekking tot veilig gebruik van dit artikel. Al onze luchtkussens zijn in het bezit van een typegoedkeur NEN-EN 14960 en worden door ons na elk gebruik gecontroleerd op mankementen en veiligheidsaspecten. 

Toch gebeuren er helaas wel eens ongelukken met opblaasbare speeltoestellen, welke veelal te wijten zijn aan verkeerd gebruik of een verkeerde opstelling. Daarom doen wij u een aantal aanbevelingen en brengen wij u op de hoogte van een aantal belangrijke regels uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen: 

 • Het is WETTELIJK VERPLICHT om het luchtkussen op een zachte ondergrond (zoals gras of bosgrond te plaatsen. Dit om het vallen op een harde ondergrond te voorkomen. Als plaatsing op een zachte ondergrond niet mogelijk is, is het WETTELIJK VERPLICHT om zachte matten bij de uitgang neer te leggen.

 • Een luchtkussen dient ten alle tijden verankerd te worden in de ondergrond met deugdelijke ankerpennen. Indien het slaan van ankerpennen niet mogelijk is dient het luchtkussen bevestigd te worden aan een zwaar object of ballastblok (eventueel apart bij te bestellen). Dit om het verschuiven, omvallen of wegwaaien van het luchtkussen te voorkomen. Ook het beschreven deugdelijk verankeren is WETTELIJK VERPLICHT! Wilt u graag advies over de verankering? We staan u hierover graag te woord.

 • U dient ons ALTIJD van tevoren op de hoogte te brengen als u het speeltoestel op een harde ondergrond wilt plaatsen! We kijken dan samen met u wat de beste mogelijkheden zijn om het springkussen te verankeren en een valdempende ondergrond te creëren.

 • De maximale windkracht voor veilig gebruik is 5 Bft. De actuele windkracht dient steeds DOOR DE HUURDER gemonitord te worden. Bij een hogere windkracht dan 5 Bft dient het luchtkussen ontruimd en leeggelaten te worden! 

Toezicht: 

Verreweg de meeste ongevallen met luchtkussens gebeuren door gebrek aan toezicht. Houd altijd toezicht op spelende kinderen!! De volgende situaties dienen vermeden te worden: 

 • Klimmen op de zijwanden, het dak of andere zaken die hiervoor niet bedoeld zijn. Vallen van grote hoogte op de grond of op andere personen kan ernstige gevolgen hebben! 

 • Overschrijdt het maximaal aantal gebruikers niet. Als richtlijn kan worden aangehouden: oppervlakte springoppervlak gedeeld door 2 is het maximaal aantal gebruikers. Op een luchtkussen met een springoppervlak van 12m² mogen dus maximaal 6 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. 

 • Dragen van schoenen, brillen, sierraden of andere scherpe voorwerpen, evenals het nuttigen van eten of drinken is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. 

 • Ontruim het springkussen bij stroomuitval of storing aan de blower onmiddellijk. 

 • Het is voor ieder weldenkend volwassen persoon duidelijk hoe een luchtkussen gebruikt dient te worden. Zorg dan ook dat kinderen het op de juiste manier gebruiken en geen gevaarlijke acties uithalen! 

Aansprakelijkheid: 

Als verhuurder zorgen wij ervoor dat u een deugdelijk, veilig en goedgekeurd luchtkussen ontvangt. Dit is onze verantwoordelijkheid. Ook voorzien wij u graag van extra advies omtrend het veilig gebruik. Twijfelt u ergens over? Schroom dan niet om cantact op te nemen! Voor het verdere veilig gebruik bent u als huurder zelf verantwoordelijk én aansprakelijk! Houdt uw feest feestelijk en voorkom ongelukken! 

Bekijk ook het volgende instructiefilmpje:
Spelen op een luchtkussen - VeiligheidNL

 

Opbouwen van het luchtkussen: 

 • Controleer of de omgeving vrij is van obstakels. De ruimte waar het kussen moet komen te staan moet voldoende groot zijn (vrije ruimte aan de achterkant 1 meter, voorkant 2 meter en zijkanten 0,5 meter) 

 • Leg het meegeleverde grondzeil neer (alleen indien het luchtkussen op een harde ondergrond geplaatst wordt) 

 • Plaats het luchtkussen aan de achterkant op het grondzeil. Het uitrollen gebeurt van de achterkant richting de voorkant (het laatste deel dat uitgerold wordt is de ingang van het luchtkussen) 

 • Sluit de uitstroomopeningen. Deze bevinden zich op diverse plekken rondom het luchtkussen. Dit kunnen ritsen zijn of openingen die dichtgeknoopt moeten worden. 

 • Sluit de blower aan op de lange slang aan de achterzijden en steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik ook altijd een degelijke geaarde verlengkabel. De blower is regenbestendig. Voorkom dat de stekker of verlengkabel met water in aanraking kunnen komen. 

 • Als het luchtkussen geheel opgeblazen is kan het nog iets opgeschoven worden indien nodig. Daarna dient het luchtkussen op tenminste alle vier de hoeken deugdelijk verankerd te worden. Bij grote luchtkussens moeten meer ankerplekken gebruikt worden. Neem bij twijfel hierover contact met ons op. 

 • Leg (bij plaatsing op een harde ondergond) valdempende matten bij alle open zijdes, inclusief de in- en uitgangen.  

Opruimen van het luchtkussen: 

 • Verzeker u ervan dat alle gebruikers het luchtkussen hebben verlaten. 

 • Neem de stekker uit het stopcontact. 

 • Open alle uitstroomopeningen, demonteer de blower en laat het luchtkussen minimaal 15 minuten liggen 

 • Vouw de zijkanten meerdere malen naar binnen tot een lange strook van ongeveer 1,2 meter breedte overblijft. Loop tussen het vouwen door over het kussen heen om de laatste lucht te verwijderen. 

 • Rol het luchtkussen zo strak mogelijk op. Te beginnen vanaf de ingang rollen naar de achterzijde. Rol langzaam zodat achtergebleven lucht de kans heeft om te ontsnappen. 

 • Bevestig de meegeleverde spanband om de rol. 

Bekijk ook het volgende instructiefilmpje:  
Een luchtkussen dat staat als een huis - VeiligheidNL